Đầu Chia Jack 3.5 Chuẩn Từ 1 Cổng Ra 2 Cổng

20.000

Đầu chia giắc loa chuẩn 3.5 từ 1 cổng ra 2 cổng

Đưa ra 2 đường âm thanh chuẩn 3.5.

Đầu chia rắc loa 3.5 ra 2 cổng. Bạn có thể dùng cho 2 đường ra loa âm thanh cho 2 hệ thống loa khác nhau tiện cho bạn không phải rút dây loa

.
.
.
.