Điện thoại iPhone 6 plus 64gb

4.990.000 4.390.000