Điện thoại iPhone 7 plus 32gb

6.990.000 6.190.000