GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G GDDR6

8.450.000

.
.
.
.