Chuyện hồi chiều… Khách thấy trong tiệm CUONG COMPUTER đông quá, nên mấy a ra ngoài đứng cho mát 😂

Chuyện hồi chiều… Khách thấy trong tiệm CUONG COMPUTER đông quá, nên mấy a ra ngoài đứng cho mát 😂
👉 Đường tuy rộng, nhưng Có mỗi ô tô đi qua thui, mà phải nép xe ra 2 bên, chắc do Cường loạn quá 🤩 Hi vọng hết dịch, hết bão là khách qua Cường cứ QUÁ TẢI như vậy là mừng lắm lun ❤️

Hình ảnh có thể có: ngoài trời và văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.