-> Địa chỉ: 55/4 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

-> Email: levinhcuong1992@gmail.com

-> Page: Cường Computer

-> Hotline: 0934.891.870 – 0365.719.741

-> STK Vietcombank: 1001000281353 – Lê Vĩnh Cường – Chi nhánh Đà Nẵng