Các cách cài đặt Windows 11

Trước khi bạn bắt đầu

Đảm bảo thiết bị mà bạn muốn cài đặt Windows 11 đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu. Nếu thiết bị của bạn hiện đang chạy Windows 10, chúng tôi khuyên bạn nên xác minh các yêu cầu hệ thống tối thiểu bằng cách sử dụng ứng dụng Kiểm tra Tình trạng PC. Chúng tôi khuyên bạn không nên Windows 11 cài đặt trên thiết bị không đáp ứng yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cài Windows 11 cài đặt trên các thiết bị không đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu.

Windows Update trong Cài đặt (khuyên dùng)

Nếu bạn đang nâng cấp từ Windows 10, chúng tôi khuyên bạn nên đợi cho đến khi được thông báo qua Windows Update rằng bản nâng cấp đã sẵn sàng cho thiết bị của bạn. Để kiểm tra xem Windows 11 sẵn sàng cho thiết bị của bạn chưa,  hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo  mật > Windows Update  > Tra bản cập nhật.

Đối với các sự cố đã biết có thể ảnh hưởng đến thiết bị của bạn, bạn cũng có thể kiểm tra hub Windows lý bản phát hành.

Các cách cài đặt khác Windows 11 (không khuyên dùng)

Sử dụng Trợ lý Cài đặt để nâng cấp

Chúng tôi khuyên bạn nên đợi cho đến khi thiết bị của bạn được cung cấp bản nâng cấp lên Windows 11 sử dụng Trợ lý Cài đặt. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trên Windows 11 tải xuống phần mềm.

Tạo phương Windows 11 cài đặt chuyên biệt

Trên trang tải Windows 11 xuống phần mềm, chọn Tạo công cụ ngay và làm theo hướng dẫn để cài Windows 11.

Cảnh báo: 

 • Microsoft khuyên bạn không nên cài Windows 11 cài đặt trên thiết bị không đáp ứng các yêu cầu hệ Windows 11 tối thiểu. Nếu bạn chọn cài đặt Windows 11 trên thiết bị không đáp ứng các yêu cầu này và bạn xác nhận và hiểu các rủi ro, bạn có thể tạo các giá trị khóa đăng ký sau và bỏ qua kiểm tra TPM 2.0 (ít nhất là TPM 1.2 là bắt buộc) cũng như dòng và mô hình CPU.
 • Khóa Đăng ký: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup
 • Tên: AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU
 • Loại: REG_DWORD
 • Giá trị: 1
 • Lưu ý: Các vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không chính xác bằng cách sử dụng Trình soạn thảo Sổ đăng ký hoặc bằng phương pháp khác. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể đảm bảo rằng những vấn đề này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

Có hai đường dẫn cài đặt sẵn dùng:

 1. Nâng cấp bằng cách khởi chạy Thiết lập trên phương tiện trong khi chạy Windows 10. Bạn sẽ có tùy chọn để:

  A. Thực hiện Nâng cấp Đầy đủ, giúp lưu giữ các tệp cá nhân (bao gồm trình điều khiển), ứng dụng Windows Cài đặt. Đây là trải nghiệm mặc định và là trải nghiệm mà Trợ lý Cài đặt sử dụng.

  B. Chỉ Giữ Lại Dữ liệu sẽ chỉ giữ các tệp cá nhân (bao gồm trình điều khiển), chứ không giữ các ứng dụng Windows Cài đặt.

  C. Cài đặt sạch sẽ cài đặt Windows 11 và không giữ gì từ bản cài Windows 10 đặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khởi động Mới PC của bạn.

 2. Khởi động từ phương tiện để khởi chạy Thiết lập. Đường dẫn này là một cài đặt sạch và sẽ không giữ lại các tệp hoặc thiết đặt trước đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khởi động Mới PC của bạn.

  Quan trọng: Bạn nên xác minh rằng thiết bị của mình đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu trước khi chọn khởi động từ phương tiện, vì điều này sẽ cho phép bạn cài đặt Windows 11 nếu bạn có ít nhất TPM 1.2 (thay vì yêu cầu hệ thống tối thiểu là TPM 2.0) và điều này sẽ không xác minh rằng bộ xử lý của bạn nằm trong danh sách CPU được phê duyệt dựa trên dòng và kiểu bộ xử lý.

 

Tạo cài đặt hình ảnh

Sử dụng DISM hoặc công cụ của bên thứ 3 để áp dụng trực tiếp hình ảnh Windows 11 hiện có cho đĩa.

Quan trọng: Bản cài đặt hình ảnh của Windows 11 sẽ không kiểm tra các yêu cầu sau: TPM 2.0 (ít nhất là bắt buộc TPM 1.2) cũng như dòng và mô hình CPU.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.