Bão vào, vẫn giao máy phục vụ khách nhanh nhất có thể ✅

Bão vào, vẫn giao máy phục vụ khách nhanh nhất có thể 
❤️ Tất cả vì khách hàng ❤️

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, xe môtô và ngoài trờiHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô và ngoài trời, văn bản cho biết 'RS 43-F1 186.20'Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô và ngoài trời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.