Những phím tắt EXCEL đắt giá

 • Ctrl+PgDn : Chuyển đổi giữa các tab trang tính, từ trái sang phải.
 • Ctrl+PgUp: Chuyển đổi giữa các tab trang tính, từ phải sang trái.
 • Ctrl+Shift+&: Áp dụng viền ngoài cho các ô được chọn.
 • Ctrl+Shift: Xóa viền ngoài khỏi các ô được chọn.
 • Ctrl+Shift: Áp dụng định dạng số Chung.
 • Ctrl+Shift+$: Áp dụng định dạng Tiền tệ với hai chữ số thập phân (số âm đặt trong dấu ngoặc đơn).
 • Ctrl+Shift+%: Áp dụng định dạng phần trăm mà không dùng chữ số thập phân.
 • Ctrl+Shift+^: Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân.
 • Ctrl+Shift+#: Áp dụng định dạng Ngày với ngày, tháng và năm.
 • Ctrl+Shift+@: Áp dụng định dạng Thời gian với giờ và phút, SA hoặc CH.
 • Ctrl+Shift+!: Áp dụng định dạng Số với hai chữ số thập phân, dấu tách hàng ngàn và dấu trừ (-) cho các giá trị âm.
 • Ctrl+Shift+*: Chọn vùng hiện tại quanh ô hiện hoạt (vùng dữ liệu nằm giữa các hàng và cột trống).Trong PivotTable, thao tác này sẽ chọn toàn bộ báo cáo PivotTable.
 • Ctrl+Shift+: Nhập thời gian hiện tại.
 • Ctrl+Shift+”: Sao chép giá trị từ ô phía trên ô hiện hoạt vào ô đó hoặc vào Thanh công thức.
 • Ctrl+Shift+Dấu cộng (+): Hiển thị hộp thoại Chèn để chèn các ô trống.
 • Ctrl+Dấu trừ (-): Hiển thị hộp thoại Xóa để xóa các ô được chọn.
 • Ctrl+;: Nhập ngày hiện tại.
 • Ctrl+`: Chuyển đổi giữa việc hiển thị các giá trị ô và hiển thị các công thức trong trang tính.
 • Ctrl+’: Sao chép công thức từ ô phía trên ô hiện hoạt vào ô đó hoặc vào Thanh công thức.
 • Ctrl+1: Hiển thị hộp thoại định dạng ô
 • Ctrl+2: Áp dụng hoặc xóa định dạng đậm.
 • Ctrl+3: Áp dụng hoặc xóa định dạng nghiêng.
 • Ctrl+4: Áp dụng hoặc xóa gạch chân.
 • Ctrl+5: Áp dụng hoặc xóa gạch ngang chữ.
 • Ctrl+6: Chuyển đổi giữa ẩn và hiển thị các đối tượng.
 • Ctrl+8: Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng viền ngoài.
 • Ctrl+9: Ẩn các hàng được chọn.
 • Ctrl+0: Ẩn các cột được chọn.
 • Ctrl+A: Chọn toàn bộ trang tính.

CÙNG CUONG COMPUTER CHIA SẼ THÊM CHO NHIỀU BẠN KHÁC CÙNG BIẾT NHÉ!!!!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.