NHỮNG PHÍM TẮT WORD “THẦN THÁNH” CỦA DÂN KẾ TOÁN

Nếu bạn là một kế toán thì công việc hàng ngày ngày của bạn gắn liền với Word. Cách dễ nhất để nâng cao năng suất làm việc với Word là sử dụng phím tắt. Dưới đây sẽ đưa ra cho bạn danh sách các phím tắt thần thánh cho công việc kế toán hàng ngày.

NHÓM PHÍM TẮT TẠO MỚI, CHỈNH SỬA VÀ LƯU VĂN BẢN

Ctrl + N Tạo mới một tài liệu
Ctrl + O Mở tài liệu
Ctrl + S Lưu tài liệu
Ctrl + C Sao chép văn bản
Ctrl + X Cắt nội dung đang chọn
Ctrl + V Dán văn bản
Ctrl + F Bật hộp thoại tìm kiếm
Ctrl + H Bật hộp thoại thay thế
Ctrl + P Bật hộp thoại in ấn
Ctrl + Z Hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng
Ctrl + Y Phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z
Ctrl + F4,
Ctrl + W,
Alt + F4
Đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word

NHÓM PHÍM TẮT CHỌN VĂN BẢN HOẶC 1 ĐỐI TƯỢNG

Shift + –> (mũi tên sang phải) Chọn một ký tự phía sau
Shift + <–  (Mũi tên sang trái) Chọn một ký tự phía trước
Ctrl + Shift + –> Chọn một từ phía sau
Ctrl + Shift + <– Chọn một từ phía trước
Shift + (Mũi tên lên trên) Chọn một hàng phía trên
Shift + (Mũi tên xuống dưới) Chọn một hàng phía dưới
Ctrl + A Chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng

PHÍM TẮT XÓA VĂN BẢN HOẶC CÁC ĐỐI TƯỢNG.

Backspace Xóa một ký tự phía trước.
Delete Xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn
Ctrl + Backspace Xóa một từ phía trước.
Ctrl + Delete Xóa một từ phía sau.

PHÍM TẮT DI CHUYỂN

Ctrl + Mũi tên trái phải Di chuyển giữa các chữ
Ctrl + Home Về đầu văn bản
Ctrl + End Về vị trí cuối cùng trong văn bản
Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.
Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản 

PHÍM TẮT ĐỊNH DẠNG

Ctrl + B Định dạng in đậm
Ctrl + D Mở hộp thoại định dạng font chữ
Ctrl + I Định dạng in nghiêng.
Ctrl + U Định dạng gạch chân.
Ctrl + E Canh giữa đoạn văn bản đang chọn
Ctrl + J Canh đều đoạn văn bản đang chọn
Ctrl + L Canh trái đoạnvăn bản đang chọn
Ctrl + R Canh phải đoạn văn bản đang chọn
Ctrl + M Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản
Ctrl + Shift + M Xóa định dạng thụt đầu dòng
Ctrl + T Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản
Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản
Ctrl + Q Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản
Ctrl + Shift + C Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.
Ctrl + Shift + V Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

NHÓM PHÍM TẮT MENU & TOOLBARS

Alt, F10 Mở menu lệnh
Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab Thực hiên ngay khi thanh Menu được kích hoạt để chọn các thanh menu và thanh công cụ.
Tab, Shift + Tab Chọn các tính năng kế tiếp trên thanh công cụ.
Enter Mở lệnh đang chọn trên Menu hoặc Toolbar
Alt + Spacebar Hiển thị Menu hệ thống
Home, End:  trong Menu con. Chọn lệnh đầu tiên hoặc cuối cùng

TẠO CHỈ SỐ TRÊN, CHỈ SỐ DƯỚI.

Ctrl + Shift + = Tạo chỉ số trên. Ví dụ: M
Ctrl + = Tạo chỉ số dưới. Ví dụ HO

LÀM VIỆC VỚI BẢNG BIỂU:

Di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng
Shift + Tab Di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó
Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên Chọn nội dung của các ô
Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên Mở rộng vùng chọn theo từng khối
Shift + F8 Giảm kích thước vùng chọn theo từng khối
Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt) Chọn nội dung cho toàn bộ bảng
Alt + Home Về ô đầu tiên của dòng hiện tại
Alt + End Về ô cuối cùng của dòng hiện tại
Alt + Page up Về ô đầu tiên của cột
Alt + Page down Về ô cuối cùng của cột
Mũi tên lên Lên trên một dòng
Mũi tên xuống Xuống dưới một dòng

Danh sách trên tương đối đầy đủ các phím tắt thông dụng thường áp dụng cho nghề nghiệp kế toán. Nếu bạn sử dụng nhuần nhuyễn chỉ cần 1/3 danh sách thôi. Tôi đảm bảo bạn soạn thảo văn bản vô cùng nhanh và trên hết trong mắt sếp, đồng nghiệp bạn là người rất có năng lực

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.