CÁP CHUYỂN ĐỔI DISPLAY PORT TO VGA

100.000

.
.
.
.