Cáp chuyển đổi HDMI sang VGA (20cm)

80.000

.
.
.
.