Cáp chuyển đổi từ Mini Display Port sang VGA

100.000

.
.
.
.