Dây Chuyển Đổi 4k Displayport Sang Hdmi

130.000

.
.
.
.