Trời mưa bão mà khách hàng vẫn tới ủng hộ 😍😍😍

Rất cảm ơn những vị khách qua lúc này..Càng trách ông trời, ông càng dội 😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.