BỘ PHÍM TẮT WORD VÔ GIÁ KHI XỬ LÝ VĂN BẢN

BỘ PHÍM TẮT WORD VÔ GIÁ KHI XỬ LÝ VĂN BẢN
Ctrl+1: Giãn dòng đơn
Ctrl+2: Giãn dòng đôi
Ctrl+5: Giãn dòng 1,5
Ctrl+0: Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn
F12: Lưu tài liệu với tên khác
F7: Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh
F4: Lặp lại lệnh vừa làm

Ctrl+Shift+S: Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động
Ctrl+Shift+F: Thay đổi phông chữ
Ctrl+Shift+P: Thay đổi cỡ chữ

Ctrl+D: Mở hộp thoại định dạng font chữ
Ctrl+M: Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)
Ctrl+Shift+M: Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab
Ctrl+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab

Ctrl+Shift+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab
Ctrl+F: Tìm kiếm ký tự
Ctrl+G (hoặc F5): Nhảy đến trang số
Ctrl+H: Tìm kiếm và thay thế ký tự
Ctrl+K: Tạo liên kết (link)

Ctrl+]: Tăng 1 cỡ chữ
Ctrl+[: Giảm 1 cỡ chữ
Ctrl+Shift+>: Tăng 2 cỡ chữ
Ctrl+Shift+<: Giảm 2 cỡ chữ
Alt+Shift+S: Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window
Ctrl+Enter: Ngắt trang
Start+D: Chuyển ra màn hình Desktop
Start+E: Mở cửa sổ Internet Explorer, My computer

Ctrl+Alt+N: Cửa sổ MS word ở dạng Normal
Ctrl+Alt+P: Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout
Ctrl+Alt+L: Đánh số và ký tự tự động
Ctrl+Alt+F: Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang
Ctrl+Alt+D: Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó
Ctrl+Shift+A: Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển)
Alt+F10: Phóng to màn hình (Zoom)
Alt+F5: Thu nhỏ màn hình
Alt+Print Screen: Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình
Print Screen: Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị.

 

CÙNG CUONG COMPUTER CHIA SẺ THÊM CHO MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT BẠN NHÉ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.