CPU Intel® Core™ I5-4570 (6M Bộ Nhớ Đệm, Tối Đa 3,60 GHz) – Hàng 2nd

2.000.000 1.600.000